Instal·lacions

Projectes d’Instal·lacions. Des de les més complexes per una gran indústria, fins les més senzilles per un habitatge, dissenyem instal·lacions amb tres objectius:

 • Que integrin totes les funcionalitats que sol·licita el client;
 • Que siguin fàcils de mantenir i reparar;
 • I que compleixin la normativa vigent;

Intervenim des de la fase de concepció, fins la posada en funcionament de la instal·lació:

 • Concepció (concept design), a partir dels requeriments del client i el compliment de la normativa vigent;
 • Tria de la millor solució tècnica, tenint en compte costos, execució, funcionament, eficiència, manteniment i respecte pel medi ambient;
 • Càlcul dels elements i dimensionat de la maquinària i equips que integren la instal·lació;
 • Disseny de la instal·lació: plànols, esquemes de funcionament, piping, modelat BIM i grafiat P&ID …
 • Redacció del projecte bàsic i executiu d’instal·lacions, amb amidaments i pressupost d’execució material;
 • Direcció d’obra i certificació final de la instal·lació;
 • Coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució de les instal·lacions;
 • Legalització de la instal·lació: tramitació i inscripció de la instal·lació;
 • Project Management: comparatiu de pressupostos, selecció d’industrials, control pressupostari de costos, definició de terminis i gestió de l’execució del projecte.

Som experts en tot tipus d’instal·lacions:

 • Elèctriques (BT i MT);
 • Climatització, calefacció i ventilació (aerotèrmia, plaques solars, …);
 • Gas (escomeses, tipus únic, …);
 • Aigua (fontaneria i sanejament);
 • Sistemes de Protecció Contra Incendis (detecció i extinció) (link);
 • Telecomunicacions (seguretat i xarxes);
 • Aire comprimit i equips d’aire comprimit;
 • Instal·lacions frigorífiques;
 • Instal·lacions petrolíferes;
 • Emmagatzematge de Productes Químics (link);
Desplaça cap amunt
Skip to content