Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES


En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que el website e360.cat és un domini propi de:

Nom de l’empresa: E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P.
NIF: B-64977192
Adreça: C/Jaume Borràs 18, 1er pis; 08911 Badalona
Telèfon: 93 464 46 70 // Fax: 93 464 27 54
Adreça electrònica: info@e360.cat
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Full B-371820, Tom 40.892, Foli 124, 1ª Inscripció

INTRODUCCIÓ


L’accés a aquesta web es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de l’usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertències, i demés avisos legals continguts en el present document. Tota persona que accedeixi o utilitzi aquesta web tindrà la consideració d’Usuari. La condició d’Usuari implica l’acceptació de forma expressa, plena i sense reserves d’aquestes Condicions Generals.

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals d’Ús tindrà que abandonar aquesta web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix.

Igualment accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis, tenen lloc sota la seva única responsabilitat.

L’accés a aquesta web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix de subscripció o registre previ de cap tipus.

E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P. podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda en la seva web, o en la seva configuració o presentació. Igualment podrà eliminar, suspendre de forma temporal o definitiva o impedir l’accés als continguts de la seva web.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB


E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P., no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P . no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d’aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. Els continguts proporcionats a través d’aquesta pàgina web tenen caràcter merament informatiu, pel que l’ús que d’aquests pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

En els supòsit de que la present pàgina Web contingués vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per E360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P. aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs ni és responsable del contingut dels mateixos. Els links que aquesta Web pugui contenir, s’oferiran únicament, a mode de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

En tot cas, E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P. s’exoneren de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats pels tercers mencionats davant qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que es poguessin interposar en relació als mateixos.

ÚS CORRECTE DEL PORTAL


L’usuari s’obliga a utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d’ella amb fins o efectes lícits comprometent-se a no danyar inutilitzar o deteriorar la Web o els seus servies ni impedir una normal utilització de la Web per part d’altres usuaris.

L’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi en cap cas resultaran ofensives pel bon nom i imatge comercial d’E360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P., per altres usuaris de la Web o per tercers.

Igualment, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i demés que es trobin en la Web.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, constrols ActiveX o qualsevol altre dispositiu que causi o sigui susceptible de causar qualsevol alteració en els sistemes informàtics del titular de la Web o de tercers.

L’usuari es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis que E360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P. ofereix a través de la seva Web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu a no emprar-los per: incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatari contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics d’E360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; intentar accedir, i en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P., es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL


Els drets de propietat intel·lectual dels continguts, textos, guies, distintius corporatius, imatges, et altera d’aquest lloc Web són propietat de E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P. i, quan correspongui, de les restants associacions i entitats esmentades en aquesta pàgina, estant protegits per l’ordenament jurídic espanyol i per les normes comunitàries i internacionals que resultin d’aplicació.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquests continguts -estalvi en els supòsits permesos legalment per a ús personal i privat -, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P. o d’aquell que sigui titular.

Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de la pàgina web sense la prèvia autorització escrita de E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P.

S’autoritza la impressió i descàrrega d’extractes dels continguts de la pàgina web de E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P. únicament quan es realitzin per a ús personal i privat. Les sol·licituds a aquests efectes podran dirigir-se a info@e360.cat. Per a exercir el dret de cita, haurà d’esmentar-se E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P. com titular dels extractes dels continguts o documents al·ludits, així com la pàgina web www.e360.cat com font de la informació quan correspongui.

En aquells casos que els extractes dels continguts o documents inclosos en la pàgina web siguin titularitat d’un tercer, haurà d’indicar-se © (nom del titular) segons apareix publicat en la pàgina web de E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P. En qualsevol cas, haurà d’informar-se per correu electrònic a l’adreça info@e360.cat.

Desplaça cap amunt
Skip to content