Política de privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de el Reglament Europeu UE 2016/679 l’informem del següent:

Identitat i dades de contacte de l’responsable de l’tractament.

Comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P. amb NIF B-64977192 amb la finalitat de poder prestar els nostres serveis, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis.

Modalitat de recollida i tractament de les dades.

Les dades es recullen directament de l’interessat, en forma presencial o mitjançant el formulari del nostre web corporativa, facilitant a la mateixa tota la informació necessària que preveu la llei. El tractament es realitza mitjançant instruments automatitzats en compliment de la normativa i de conformitat amb els principis de correcció, licitud, transparència i tutela del seu confidencialitat i drets. El nostre sistema informàtic està estructurat de manera que es pugui prevenir la pèrdua de dades, usos il·lícits o no correctes i accessos no autoritzats, complint amb les normes de seguretat exigibles.

Base jurídica – Finalitat de l’tractament.

Les dades comunicades seran únicament els estrictament indispensables per a l’execució de la prestació sol·licitada: pressupostos, factures, informes, … La comunicació d’aquestes dades és obligatòria per poder donar execució als serveis que se li han ofert i una possible denegació de la comunicació per seva banda comportarà per a aquesta empresa la impossibilitat de complir amb les prestacions acordades.

Destinataris als quals se’ls pot comunicar les seves dades.

Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte quan sigui necessari i indispensable (o, en tot cas, funcional) per al desenvolupament dels serveis que ens ha demanat o hi hagi una obligació legal. Es realitzaran altres possibles comunicacions a altres subjectes (autoritzats, nomenats i instruïts específicament pel Responsable). Les seves dades no es difondran a tercers sense el vostre hagi prestat prèviament i expressament el seu consentiment i no seran objecte de transmissió, sota cap concepte, a tercers països fora de la UE.

Durada de la conservació de les dades de caràcter personal

Les seves dades de caràcter personal es conservaran durant el temps considerat útil per a l’execució de la prestació sol·licitada o per a la gestió d’activitats administratives posteriors. E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P. es compromet a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal facilitades i tornar-les a l’interessat o destruir un cop finalitzada la relació contractual.

Drets d’l’interessat i revocació de l’consentiment prestat.

Vostè té dret a sol·licitar a titular, en qualsevol moment, l’accés a les seves dades, així com la rectificació, la cancel·lació o la portabilitat dels mateixos. Així mateix té dret a sol·licitar la limitació de l’tractament o oposar-se a aquest. A més, podrà revocar en qualsevol moment els consentiments prestats a través de la present nota informativa, dirigint la seva sol·licitud a info@e360.cat, aportant acreditació de la seva identitat. En el cas que consideri que les seves dades hagin estat tractats de manera il·legítima, té dret a dirigir-se a l’Autoritat de Control per presentar una reclamació.

Processos de decisió automatitzats. Consentiment exprés.

El titular no utilitza, de cap manera, processos de decisió automatitzats concernents a les seves dades de caràcter personal. Amb l’enviament de les seves dades de caràcter personal a través del nostre formulari al web vostè dóna fe de l’exactitud i actualització dels mateixos, que ha estat informat de manera entenedora, precisa i inequívoca de l’ús i tractament que s’apliquessin a les seves dades , dels drets que l’assisteixen i que dóna el seu consentiment exprés per E360 Serveis Globals d’Enginyeria S.L.P. els pugui utilitzar únicament i exclusivament per a la fi concret d’el servei contractat.

Desplaça cap amunt
Skip to content