Inspeccions d’establiments comercials, públics i activitats recreatives. Activitats i Instal·lació Elèctrica

Inspeccions d’establiments comercials, públics i activitats recreatives. Activitats i Instal·lació Elèctrica

Diversos Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana han iniciat una campanya notificant als establiments del seu municippi, la obligatorietat de passar les inspeccions periòdiques d’Activitats i de la Instal·lació Elèctrica.

Segons s’especifica al Decret 112/2010, de 31 d’agost, de la Generalitat de Catalunya, és obligatori realitzar una Inspecció Periòdica dels Establiments Públics i Activitats Recreatives al cap de 4 anys des de la concessió de la Llicència Municipal. Per tant, tots els locals comercials, bars, restaurants, bars musicals, discoteques i en general tots els establiments de pública concurrència que disposin de Llicència Municipal, han de passar una inspecció per poder mantenir en vigor la Llicència corresponent.

Per altre banda, amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la Seguretat Industrials dels Establiments, les Instal·lacions i els Productes de la Generalitat de Catalunya, s’obliga a la realització de la Inspecció Periòdica de la Instal·lació de Baixa Tensió  als locals de Pública Concurrència cada 5 anys des de la seva posada en marxa. Per tant, tots els locals comercials, bars, restaurants, discoteques, i establiments de pública concurrència en general han de passar aquesta inspecció cada 5 anys un cop posada en funcionament (legalitzada) la seva instal·lació elèctrica. L’incompliment d’aquesta Llei, considerat com a Infracció Greu, pot donar a l’obertura d’un expedient sancionador i a l’imposició de multes i sancions d’entre 5.001 i 100.000€.

Varis ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona ja han començat a enviar cartes a tots els locals del seu municipi que no han passat la inspecció periòdica, indicant la obligatorietat de regularitzar la seva situación.

Des de 360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P., ajudem als nostres clients a revisar les seves instal·lacions, preparant la documentació necessària, preveient i solventant les possibles no conformitats i acompanyant al titular de l’activitat durant la inspecció, per protegir els seus interessos. En el següent enllaç, podeu consultar alguns dels nostres serveis relacionats amb les inspeccions periòdiques:

Assistència a les inspeccions periòdiques

Desplaça cap amunt
Skip to content