Transformar locals en habitatges

Transformar locals en habitatges. La crisi del COVID-19, ha provocat, en molts països, però especialment en el nostre, el tancament de molts establiments comercials i negocis de restauració, tals com bars i restaurants. Aquest tancament ha deixat buits molts locals. I s’ha transformant la fisonomia de molts pobles i ciutats que s’han trobat, en poc temps, amb carrers buits i sense vida comercial o d’esbarjo.

El COVID-19, però, no ha estat la única causa d’aquest tancament massiu, sinó un factor que l’ha accelerat. El canvi de costums dels consumidors amb la irrupció del comerç electrònic i les compres en línia des de dispositius a l’abast de tothom, ja estava afectant el comerç tradicional.

El fet, ara, és que difícilment hi ha “negoci” per tants locals buits. Aquests locals, per tant, s’han convertit en un problema pels seus propietaris que no en poden treure benefici econòmic. Però també per les comunitats de veïns, que veuen degradar-se els seus edificis. La imatge de carrers comercials, plens de persianes baixades, també enlletgeix els pobles i ciutats.

És evident que hi haurà una recuperació de part del eixit comercial. Segurament amb botigues de proximitat, amb producte molt especialitzat i amb atenció molt personalitzada. També és evident que no s’absorbiran tots els locals buits.

Arribats a aquesta situació, els propietaris de locals només tindran la opció de reconvertir-los en habitatge per tal de guanyar un rendiment pel seu actiu, ja que el mercat de lloguer i compra-venda d’habitatges, en necessita per la forta demanda existent.

La transformació de locals en habitatges, requereix un CANVI D’ÚS. El Canvi d’ús és el tipus de projecte necessari per obtenir la llicència urbanística, que permet executar les obres per transformar un local en habitatge.

La normativa actual és força restrictiva i molts locals no es poden transformar. Les limitacions urbanístiques son importants: superfícies mínimes, nombre d’habitatges per superfície construïda, … s’afegeixen a les limitacions tècniques: ventilacions, distribucions, … i fan tècnicament inviable, en moltes ocasions, el canvi d’us. A més cal afegir el cost de l’execució de les obres de transformació, en el cas que urbanísticament, es pugui realitzar el canvi d’us.

A e360 som experts en transformar locals en habitatges. Estudiem la viabilitat tècnica i urbanística dels canvi d’ús, i en cas de ser viable, redactem els Projectes i realitzem la direcció de les obres per transformar un local en habitatge.

Desplaça cap amunt
Skip to content